?????De “LAZY RIVER JAZZ CLUB” is een vzw (RPR 0408 069 793) die, zoals de naam laat vermoeden, jazz muziek promoot.

De club organiseert concerten van september tot mei. Deze gaan meestal door op vrijdag avond of op zondagnamiddag. 
Meermaals per jaar worden er aperitiefconcerten geprogrammeerd op zondagmiddag. 

Het seizoen wordt meestal afgesloten met de Internationale Jazzmeeting. Deze heeft plaats te Gentbrugge tijdens 
het Pinksterweekend.

Tijdens de Gentse Feesten vinden er op verschillende avonden gratis concerten plaats in het clublokaal.

De Lazy River Jazz Club programmeert uitsluitend Dixieland – New Orleans muziek, zij het met een knipoog naar 
Boogie-Woogie, Blues en Swing.

De club is gehuisvest in de Stadhuissteeg 5 te Gent, waar u eveneens ons huisorkest “The Julian’s New Orleans Jazz Friends”  
aan het werk kan zien en horen.

Inkomsten worden gegenereerd door de opbrengst van de concerten, uitbating van het clublokaal, sponsoring en door de
lidgelden.

Lid worden kan voor de democratische prijs van  € 10 per jaar.
Ereleden betalen € 15 of € 25
De lidgelden kunnen worden gestort op rekeningnummer: 750-9464662-45
Alle leden krijgen korting op de inkomstprijzen van alle clubconcerten.
Zij ontvangen ook maandelijks het clubblad “Lazy River News”